Attester

Der er flere forskellige attester, som Bine kan være behjælpelig med.

Attester – kommune eller forsikringsselskab

Det kan dreje sig om attester fra kommuner i forbindelse med en længere sygdomsperiode, ansøgning om pension, revalidering med videre. Det kan også dreje sig om attester fra forsikringsselskaber f.eks. i forbindelse med tegning af forsikring, når du er kommet til skade eller ved kritisk sygdom.

Tidsbestilling og betaling

For du brug for en af disse typer attester, skal du bestille tid ved at kontakte klinikkens praksispersonale. På den måde sikrer vi, at der bliver sat tid nok af til konsultationen. Bestiller du tid via hjemmesiden, kan du risikere, at vi må ændre tiden.

Kommunen eller forsikringsselskabet betaler for disse attester, hvis du eller vi har modtaget en skriftlig anmodning fra kommunen eller forsikringsselskabet.

Attester – private

Lægeattest ved sygefravær i kortere tid

Du skal selv betale for en lægeattest i forbindelse med sygefravær fra arbejde, studie med videre.
Pris: 375 kroner

Lægeattest ved sygefravær i længere tid

Ved et længere sygefravær fra arbejde, kan din arbejdsgiver ønske at få en mulighedserklæring eller friattest. Bestil tid telefonisk via praksispersonalet, så der bliver afsat tid nok til konsultationen. I første omgang skal du betale for attesten, men udgiften vil blive refunderet af din arbejdsgiver.
Pris: 450 kroner pr. attest

Lægeattest ved kørekort

Skal du have kørekort, forny kørekort eller generhverve kørekort, skal du bruge en lægeattest. Du kan bestille tid via hjemmesiden.
Vedrørende regler for erhvervelse af kørekort, forny kørekort eller generhverve kørekort, se venligst politiets hjemmeside.

Lægeattest ved afbestilling af rejse

Får du brug for at afbestille en rejse, kan fly- eller rejseselskabet bede om en lægeattest. Nogle gang har selskabet en blanket, som du kan hente på deres hjemmeside, ellers laver vi en skrivelse. Udgiften til attesten skal du selv betale.
Pris: 513 kroner.

Der findes flere former for attester end dem, vi nævner her. Er du i tvivl, så ring til os, så hjælper vi dig videre.