Henvisninger

Henvisninger 

Praktiserende læger er speciallæger i almen medicin, og dermed er jeg uddannet til at tage mig af langt de fleste helbredsproblemer. Praktiserende læger klarer selv 90 % af de problemer, folk henvender sig med.

Hvis jeg vurderer, at patientens problem ikke kan klares hos mig, kan jeg henvise videre.

Jeg kan henvise til en anden type praktiserende speciallæge, f.eks. kirurg eller hudlæge. Konsultation hos speciallæge er ved henvisning fra mig gratis for gruppe 1-medlemmer af sygesikringen. Gruppe 2-medlemmer betaler et honorar til speciallægen.

Jeg kan henvise til hospital, enten til undersøgelse og behandling i et ambulatorium eller til akut eller planlagt indlæggelse. Undersøgelse og behandling på offentligt hospital er gratis for alle med dansk sygesikringskort.

Jeg kan henvise til fysioterapeut. Der er delvis egenbetaling.

Jeg kan henvise til psykolog med sygesikringsoverenskomt i visse krisesituationer. Der er delvis egenbetaling.

Generel information om sygesikringskortets dækning kan findes på “sundhed.dk” under “Hvad siger loven”=>”sygesikring”.

Det er mig, som afgør, om en henvisning er fagligt nødvendig. Jeg har udover ansvaret for den enkelte patient også et samfundsansvar i forhold til de fælles økonomiske ressourcer. Man kan altså ikke som gruppe 1-medlem forvente henvisning videre, fordi man hellere vil til en speciallæge end undersøges hos sin praktiserende læge, medmindre der er en faglig begrundelse.

En henvisning vil sædvanligvis skulle aftales i forbindelse med en konsultation.

Kun undtagelsesvis kan den aftales telefonisk, og i så fald skal det være med lægen.