Svar på prøver

Svar på prøver 

Hvis du har fået taget en prøve eller lavet en undersøgelse hos mig, på laboratoriet eller på en røntgenklinik, skal du ringe til mig og få svaret.

Du skal ikke forlade dig på, at jeg kontakter dig, hvis prøven viser sig at være unormal. Et prøvesvar kan nemlig i sjældne tilfælde gå tabt. Og så opdager hverken du eller jeg, hvis noget var galt.

Det er derfor dit eget ansvar at sikre dig, at du får svaret.

Vi kan på forhånd aftale, at du får svar pr. E-mail, såfremt du er tilmeldt vores E-portal. Hvis svaret ikke er helt normalt, vil du i E-mailen blive bedt om at ringe mig op.

Svar på HIV-test vil sædvanligvis ske ved en konsultation, som vi aftaler i forbindelse med prøvetagningen.

Hvis du har aftalt en konsultation som kontrol eller opfølgning efter prøver, vil du få svaret der.

Jeg giver ikke prøvesvaret til andre end dig, f.eks. en ægtefælle eller forælder, medmindre du på forhånd har bedt om det, og det er skrevet det ind i din journal.

Jeg værner om min tavshedspligt.