Vaccination

Vaccination

Bestil tid pr telefon, da der evt. skal bestilles vaccine hjem. Spørg Charlotte om priser.

Børnevaccinationsprogrammet i Danmark består i øjeblikket (nov. 2006) af:

1. Vaccination mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og hjernebetændelse med bakterien Hæmofilus influenzae (DiTeKiPolHib) samt pneumokoksygdom. Den gives, når barnet er 3, 5 og 12 måneder gammelt.

Ved 5 års undersøgelsen gives en opfriskningsvaccination med difteri, stivkrampe, kighoste og polio.

2. Vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR) som gives, når barnet er 15 måneder og 4 år. Hvis barnet ikke har fået to MFR vaccinationer tidligere, skal det vaccineres som 12-årig.

3. Vaccination mod livmoderhalskræft (Human Papillomavirus – HPV), når pigen er 12 år gamle. Vaccinationen sker af to omgange, 2. vaccination et halvt år efter første.

Programmet er frivilligt og gratis. Vi anbefaler det varmt.

Flere informationer på www.ssi.dk under vaccination => børnevaccination.

Voksne:
Mennesker der opholder sig i Danmark og Vesteuropa bør være beskyttet mod difteri og stivkrampe. Det opnås ved, at vaccinationen ikke er mere end 10 år gammel.

Influenzavaccination tilbydes gratis til mennesker over 65 år. Patienter med kroniske hjerte-, lunge-, lever- eller nyre-sygdomme og nedsat immunforsvar anbefales uanset alder influenzavaccination. Beskyttelse mod influenza opnås ved årligt, typisk i oktober, november eller december, at blive vaccineret med årets vaccine.

Pneumokokvaccination anbefales til:

· Personer uden milt eller med nedsat miltfunktion

· Personer med kroniske hjerte-, lunge-, lever- eller nyrelidelser

· Personer med diabetes mellitus (sukkersyge)

· Personer med nedsat immunforsvar (fx HIV-positive eller patienter med lymfom eller Hodgkin’s sygdom)

· Personer over 65 år, som tidligere har haft lungebetændelse forårsaget af pneumokokker

Udlandsvaccination:
Lægen foretager alle udlandsvaccinationer. Bestil tid og få oplyst priser hos Charlotte.